IBL-logo

Stansning - Nibbling

  • PULLMAX stans nibblingsmaskin med roterande verktyg på alla verktygsplatser skapar förutsättning för ökad flexibilitet vid framtagning av plåtämnen.
  • Maskinens kapacitet är 6mm i stål och aluminium samt 3mm när det gäller rostfritt.
  • En fördel med stansmaskin är att man kan ha formande verktyg som t.ex. tillverkar pianogångjärn direkt i plåtämnet för snabb och enkel montering av luckor, dörrar mm.

 

Webbproduktion: Ahltorpmedia AB