IBL-logo

Vision

Ingenjörsfirma Bergvall-Leindahl AB har som vision att alltid placera kunden i främsta ledet. Med hjälp av senaste teknik och kunskap kan vi utveckla och forma kundens produkt till ledande ställning på marknaden.

Webbproduktion: Ahltorpmedia AB